GURË

GURË Formacione kompakte, të krijuara nga grumbullimi i kripërave minerale, të përziera me materie biologjike. Formohen kryesisht në rrugët urinare,...
Read more »