TUBAT UTERINE

TUBAT UTERINE Kanale që shtrihen nga vezoret deri në mitër. Janë dy: i djathti dhe i majti dhe kanë gjatësi 10-12 cm. Nëpër to kalojnë vezët gjatë kohës së ovulacionit. Në secilin TUBFormacion anatomik në formë gypi.” class=”glossaryLink “>tub dallojmë...
Read more »