X rrezet

X rrezet Formë e rrezatimit elektromagnetik me gjatësi vale të shkurtër dhe me energji të madhe. Rrezet X përdoren në mjekësi për diagnostikim dhe mjekim, sepse mundësojnë krijimin e imazheve të eshtrave, organeve dhe...
Read more »

X-kromozomi

X-kromozomi Kromozom seksual i cili gjendet tek të dyja gjinitë. Normalisht femrat kanë dy kromozome X, ndërsa meshkujt kanë një kromozom X dhe një kromozom Y. Numri komplet i kromozomeve femërore është 46 kromozome XX, ndërsa te meshkujt është 46...
Read more »