WAARDENBURG Sindroma

WAARDENBURG Sindroma Sëmundje e trashëguar dominante autozomale. Manifestohet me shurdhim të lindur, flokë të bardhë në pjesën e përparme ballore, IRISPjesa e përparme e vemesës vaskulare të kokërdhokut të syrit. Ka rolin e blendës të aparatit fotografik, sepse rregullon sasinë...
Read more »

WAGR

WAGR Sindromë e cila karakterizohet nga:W-Wilm-it (tumori i),A-Aniridia,G-Gjenitalo-urinare (çrregullime) ,R-Retard Mental (prapambetje...
Read more »

WILSON Sëmundja

WILSON Sëmundja Defekt i lindur i metabolizmit të bakrit, ku bakri depozitohet në mëlçi duke shkaktuar cirrozë, hepatit dhe ikter. Depozitimi i tij në tru shkakton prapambetje mendore dhe simptoma të ngjashme me sëmundjen e Parkinsonit. Karakteristikë e kësaj sëmundjeje...
Read more »

WEGENER Granulomatoza

WEGENER Granulomatoza Sëmundje e cila ndodh kryesisht në dekadën e katërt dhe të pestë të jetës. Manifestohet me granuloma nekrotizuese dhe ulcerime të traktit të sipërm respirator, rinorre purulente, obstruksion nazal dhe, në disa raste, edhe me otorre, hemoptizi me...
Read more »

WERNER Sindroma

WERNER Sindroma Çrregullim i rrallë gjenetik, i cili karakterizohet me plakje të parakohshme, që fillon në moshën e adoleshencës. Gjithashtu rritja mund të jetë e prapambetur. Individët e prekur nga kjo sëmundje mund të kenë çrregullime të tjera, si: lëkurë...
Read more »