PURPURA

PURPURA Njolla të kuqe, të kaltra ose të murrme, që shfaqen në lëkurë pas hemorragjive në indet dermale. Zakonisht shfaqen për shkak të dëmtimit të kapilarëve dermalë, çrregullimit në procesin e koagulimit të gjakut si pasojë e...
Read more »