RITUXIMAB

RITUXIMAB Medikament antineoplastik nga grupi i antitrupave monoklonalë. Përdoret për mjekimin e limfomës jo Hodgkin si dhe për mjekimin e limfomave jo Hodgkin me qeliza të mëdha...
Read more »