NODUL

NODUL Lezion i mbyllur, i palpueshëm, i ngritur, i thellë, i rrumbullakët, me diametër më shumë se 1cm. Del lehtësisht mbi lëkurë dhe shpesh sjell proliferim të natyrës beninje, malinje ose...
Read more »

NORFLOXACIN

NORFLOXACIN Medikament antibiotik i grupit të kinoloneve. Përdoret për mjekimin e infeksioneve të rrugëve të sipërme dhe të poshtme respiratore, infeksione akute dhe kronike të traktit urinar, prostatitit...
Read more »