THIOPENTAL

THIOPENTAL Medikament i përgjithshëm anestetik. Përdoret në induktimin e anestezisë së përgjithshme, anestezisë së shkurtër, reduktimin e presionit të rritur intrakranial, si dhe në status...
Read more »